Perinatale depressie screening diagnose en behandelrichtlijnen is een psychische aandoening die kan optreden tijdens de zwangerschap of in de eerste jaren na de bevalling. Het wordt gekenmerkt door een aantal symptomen, waaronder een sombere stemming, verlies van interesse of plezier, vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en schuldgevoelens.

Prevalence

Perinatale depressie komt relatief vaak voor. In Nederland wordt geschat dat ongeveer 10% van de zwangere vrouwen en 15% van de vrouwen in het kraambed een depressie heeft.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die het risico op perinatale depressie kunnen verhogen. Deze factoren zijn onder meer:

 • Een persoonlijke of familiegeschiedenis van psychische aandoeningen
 • Stressvolle levensgebeurtenissen, zoals een miskraam, een vroeggeboorte of een mishandeling
 • Een onstabiele relatie
 • Financiële problemen
 • Een laag zelfbeeld

Symptomen

De symptomen van perinatale depressie kunnen variëren in ernst en kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Een sombere of neerslachtige stemming
 • Verlies van interesse of plezier in activiteiten die vroeger leuk waren
 • Moeheid
 • Concentratieproblemen
 • Prikkelbaarheid
 • Schuldgevoelens
 • Afwezigheid van gedachten aan zelfmoord of zelfbeschadiging

Diagnose

Er is geen eenduidig ​​criterium voor de diagnose van perinatale depressie. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van een gesprek met de vrouw waarin haar symptomen worden besproken. In sommige gevallen kan ook een vragenlijst worden gebruikt om de ernst van de symptomen te beoordelen. Perinatale depressie screening diagnose en behandelrichtlijnen

Behandeling

Perinatale depressie kan effectief worden behandeld. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van psychotherapie en medicatie.

Psychotherapie

Psychotherapie kan helpen om de vrouw te leren omgaan met haar symptomen en om haar copingmechanismen te versterken. Er zijn verschillende soorten psychotherapie die kunnen worden toegepast bij perinatale depressie, waaronder cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en psychodynamische therapie.

Medicatie

In sommige gevallen is medicatie nodig om de symptomen van perinatale depressie te verminderen. De meest gebruikte medicijnen bij perinatale depressie zijn antidepressiva. Perinatale depressie screening diagnose en behandelrichtlijnen

Preventie

Er zijn een aantal dingen die kunnen worden gedaan om perinatale depressie te voorkomen. Deze maatregelen zijn onder meer:

 • Vroege screening op perinatale depressie
 • Ondersteuning voor zwangere vrouwen en vrouwen in het kraambed
 • Educatie over perinatale depressie

Behandelrichtlijnen

In Nederland zijn er behandelrichtlijnen voor perinatale depressie. Deze richtlijnen geven aan welke zorg er nodig is voor vrouwen met perinatale depressie. De richtlijnen zijn ontwikkeld door de Landelijke Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).


Screening voor perinatale depressie

Screening voor perinatale depressie is belangrijk om de aandoening vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Er zijn verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar, waaronder de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) en de Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Deze instrumenten kunnen worden gebruikt door zorgverleners, zoals huisartsen, gynaecologen en verloskundigen, om vrouwen te screenen op perinatale depressie. Perinatale depressie screening diagnose en behandelrichtlijnen

Behandeling van perinatale depressie

De behandeling van perinatale depressie bestaat meestal uit een combinatie van psychotherapie en medicatie.

Psychotherapie

Psychotherapie kan helpen om de vrouw te leren omgaan met haar symptomen en om haar copingmechanismen te versterken. Er zijn verschillende soorten psychotherapie die kunnen worden toegepast bij perinatale depressie, waaronder cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en psychodynamische therapie.

Medicatie

In sommige gevallen is medicatie nodig om de symptomen van perinatale depressie te verminderen. De meest gebruikte medicijnen bij perinatale depressie zijn antidepressiva. Antidepressiva zijn over het algemeen veilig om te gebruiken tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Ondersteuning voor vrouwen met perinatale depressie

Vrouwen met perinatale depressie hebben vaak veel steun nodig van hun familie, vrienden en zorgverleners. Zorgverleners kunnen vrouwen helpen om de juiste behandeling te vinden en kunnen hen ondersteunen bij het omgaan met hun symptomen.

Negatieve gevolgen van perinatale depressie

Perinatale depressie kan een negatieve impact hebben op de vrouw, haar kind en haar gezin. Perinatale depressie kan ertoe leiden dat vrouwen problemen krijgen met het hechten aan hun kind, met het geven van borstvoeding en met het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Perinatale depressie kan ook het risico op huwelijksproblemen en kindermishandeling verhogen. Perinatale depressie screening diagnose en behandelrichtlijnen

Preventie van perinatale depressie

Er zijn een aantal dingen die kunnen worden gedaan om perinatale depressie te voorkomen. Deze maatregelen zijn onder meer:

 • Vroege screening op perinatale depressie
 • Ondersteuning voor zwangere vrouwen en vrouwen in het kraambed
 • Educatie over perinatale depressie

Vrouwen die zwanger zijn of die recentelijk bevallen zijn, kunnen de volgende dingen doen om hun mentale gezondheid te bevorderen:

 • Zorg voor voldoende slaap
 • Eet gezond
 • Beweeg regelmatig
 • Praat met andere moeders over je gevoelens
 • Schakel hulp in van je partner, familie en vrienden
 • Zoek professionele hulp als je je zorgen maakt over je mentale gezondheid

Conclusie

Perinatale depressie is een ernstige aandoening, maar het is goed te behandelen. Vroege screening en behandeling zijn belangrijk om de negatieve gevolgen van perinatale depressie te voorkomen. Als je zwanger bent of recentelijk bevallen bent, en je maakt je zorgen over je mentale gezondheid, praat dan met je zorgverlener. Perinatale depressie screening diagnose en behandelrichtlijnen